...............................April - 2007 Renoveringsuppdrag för Kristinehamns kommun, Pablo Picassos monumentalskulptur
...........................................utförd av den norske konstnären Carl Nesjar 1965 efter initiativ av konstnären Bengt Olsson
...............................................info:http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristinehamn#Picassoskulpturen_p.C3.A5_Strandudden