TALA MED VÄGGEN!
BETONG I MOBILEN / MOBIL I BETONGEN(ENGLISH VERSION)

VAD ÄR QR-KOD ?
En QR-kod är en tvådimensionell bildkod som utvecklades av det japanska företaget Denso 1994.
QR-koder är mycket vanliga i Japan och de flesta telefoner som säljs i Japan och numer även i Sverige
koderna skannas med hjälp av mobilens kamera. Mer information på http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code

Koderna används för att snabbt hämta information från en hemsida, denna information kan uppdateras
vilket innebär att koden inte behöver ändras,man kan också koda textmeddelanden eller länka direkt till bilder,
video eller musik.

I Sverige använder Kvällspressen QR-taggar för specialsiter och Stockholms Lokaltrafik nyttjar
koderna för att hålla resenärerna uppdaterade om trafiken, koder placeras på informationstavlor vid hållplatser
och resenären kan själv hämta information för aktuell busslinje.

HUR APPLICERAS KODEN ?
Koden är en enkel bild och kan tryckas eller projiceras på vilket underlag som helst, i stora eller mycket små format.

QR-KOD I BETONG ?
Det var ingen självklarhet att den grafiskt enkla och rena koden skulle fungera i det "levande" materialet betong,
men trots att den visuella kontrasten i grafisk betong bara består av skillnaden mellan frilagd och slät yta och
att en liten skuggeffekt från försänkningen uppstår läser mobilens programvara av tecknen mycket bra.

NYTTAN AV QR-KOD I BETONG ?
För en konstnär som tillverkat ett offenligt verk kan det fungera som en direk idemässig förlängning av objektet,
en fortsättning in i ett digitalt plan, som ett stort gytter av meddelanden eller en effektiv informationskälla där man
via en länk kan hitta filmer, historik, kartor till andra verk e. dylikt.

För en arkitekt kan det vara ett sätt att presentera sin vision av ett projekt eller hålla en dialog med boende eller i
besökande i ett specifikt område område.
Byggherrar och fabrikanter kan också synliggöra sig själva och sin del i ett projekt på ett mycket enkelt sätt.
Kanske lyfta fram det många gånger okända hantverksmässiga arbetet bakom en byggnation.

HUR GÖR MAN SIN EGEN QR-KOD
Det finns ett antal QR-generatorer på nätet, detta är en mycket enkel och snabb variant,
skriv in en weblänk eller ett meddelande och spara den kod-bild som genereras. http://qrcode.kaywa.com/

HUR TILLVERKAS BETONGKODEN ?
Koden kan tillverkas i litet format som färdiga plattor för placering i elementformar för större element
eller i större format som tryckta retarderark som vid "vanlig" tillverkning av grafiska element.
Plattorna kan också levereras separat för montage på valfritt underlag.

Kontakta mig gärna för mer information.

/ Mikael